Đang xử lý.....

Bế mạc đánh giá chương trình Cử nhân Sư phạm Hóa học theo chuẩn quốc tế AUN-QA 

          Sáng ngày 05/3/2021, sau 5 ngày làm việc nghiêm túc và chuyên nghiệp, các đánh giá viên đến từ Mạng lưới Đảm bảo chất lượng các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA) đã kết thúc đợt đánh giá trực tuyến ở cấp độ chương trình đào tạo lần thứ 202 đối với 2 chương trình của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên là Cử nhân Sư phạm Toán và Cử nhân Sư phạm Hóa học.

            Trong các ngày làm việc của đợt đánh giá, các đánh giá viên đã tiến hành làm việc và trao đổi với Ban chủ nhiệm khoa, bộ môn, các thành viên của Hội đồng tự đánh giá; phỏng vấn cán bộ giảng viên, cán bộ hỗ trợ cấp trường và khoa, sinh viên, cựu sinh viên và nhà sử dụng lao động; tham quan bằng hình thức livestream cơ sở vật chất cấp trường và cấp khoa.

            Tại phiên bế mạc, các đánh giá viên của AUN-QA đã báo cáo kết quả đánh giá sơ bộ đối với chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán và Cử nhân Sư phạm Hóa học. Trong đó, các chuyên gia đánh giá cao cấu trúc chương trình đào tạo có sự cải tiến liên tục và gắn kết với chuẩn đầu ra; phòng học được thiết kế đáp ứng các hình thức dạy học khác nhau; hệ thống phòng thí nghiệm đáp ứng yêu cầu dạy học và nghiên cứu khoa học; cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin hoạt động ổn định và đáp ứng tốt trong điều kiện dạy học trực tuyến vì COVID 19.

            Bên cạnh đó, các đánh giá viên của AUN-QA cũng chỉ ra một số điểm cần cải tiến trong thời gian tới nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo và hội nhập quốc tế.

            Thay mặt AUN-QA và đoàn đánh giá ngoài, PGS.TS. Gerardo L. Largoza - thành viên Hội đồng AUN-QA đã phát biểu cảm ơn lãnh đạo Đại học Thái Nguyên, lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, cán bộ viên chức của trường, giảng viên và sinh viên của 2 chương trình đánh giá đợt này. Các đánh giá và góp ý từ các chuyên gia của AUN-QA hi vọng sẽ góp phần giúp Nhà trường và các chương trình đào tạo được đánh giá triển khai các hoạt động dạy và học tốt hơn, đáp ứng tầm nhìn và sứ mạng đã đề ra.

            Trong bài phát biểu bế mạc, PGS.TS. Trần Thanh Vân - Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên đã gửi lời cảm ơn đến Ban thư ký và chuyên gia đánh giá của AUN-QA về sự chuyên nghiệp và nỗ lực trong suốt thời gian vừa qua, để thực hiện đánh giá trực tuyến 4 chương trình của Đại học Thái Nguyên. Các góp ý, đề xuất của đoàn chuyên gia đánh giá sẽ là cơ sở giúp các Trường đại học thành viên của Đại học Thái Nguyên, các khoa có chương trình đào tạo được đánh giá nhìn nhận đúng các điểm mạnh, điểm tồn tại cần cải tiến trong thời gian tới nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo đáp ứng tầm nhìn và sứ mạng đã đề ra, hội nhập với các nước trong khu vực Đông Nam Á. 

            (theo tnue.edu.vn)              

 

loading....