Đang xử lý.....

Đăng ký tổ chức Bảo vệ Luận văn trực tuyến năm 2021 - Khoa Sinh học

Đăng ký tổ chức Bảo vệ Luận văn trực tuyến tháng 12/2021 - Khoa Ngữ văn

Thông báo lịch Bảo vệ Luận văn trực tuyến năm 2021 - Khoa Giáo dục Tiểu học

Thông báo Bảo vệ Luận văn trực tuyến năm 2021 - Khoa Giáo dục chính trị

Thông báo Bảo vệ Luận văn trực tuyến năm 2021 - Khoa Lịch sử

Thông báo Bảo vệ Luận văn trực tuyến năm 2021 - Khoa Hoá học

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận văn trực tuyến năm 2021 - Khoa Hóa học

Thông báo Tuyển sinh đại học liên thông vừa làm vừa học năm 2021

V/v đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị giúp đỡ thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh sau đại học đ...

Hướng dẫn thí sinh ngoài tỉnh Thái Nguyên tham gia kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021

Thông báo Kế hoạch tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021 của Đại học Thái Nguyên

Lịch tuyển sinh sau đại học tháng 10 năm 2021

Lịch thi học kỳ I - Năm học 2021-2022 Trình độ Thạc sĩ - Khóa 27 và Khóa 28 (Thời gian thi: Từ 18/9/...

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ Luận văn trực tuyến năm 2021 - Khoa Toán (Ngành Giải tích)

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ Luận văn trực tuyến năm 2021 - Khoa Toán (Ngành LL&PPDH bộ môn Toán họ...