Đang xử lý.....

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

THÔNG BÁO danh sách ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học ...

Thông báo về việc kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KHCN năm 2021

Tổ chức Hội thảo "Phát triển chương trình đào tạo trong bối cảnh đổi mới giáo dục và chuyển đổi số"

Thông báo về việc thẩm định năng lực ngoại ngữ các ứng viên PGS tại Hội đồng Giáo sư Cơ sở Trường Đạ...

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký Giải thưở...

THÔNG TIN NGHIỆM THU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ 2020 do TS. Võ Xuân Thủy là c...

THÔNG TIN NGHIỆM THU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ 2020 do ThS. Nguyễn Thành Tr...

THÔNG TIN NGHIỆM THU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ 2020 do TS. Đỗ Thị Huế là ...

THÔNG BÁO về việc đăng ký thực hiện sáng kiến cơ sở năm học 2021-2022

Thông báo nghiệm thu và thông tin kết quả nghiên cứu đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở năm 2020 do...

Góp ý Dự thảo Quyết định ban hành nội bộ của Trường Đại học Sư phạm và Sự thảo Quyết định ban hành Q...

Thông báo nghiệm thu cấp cơ sở và thông tin kết quả nghiên cứu đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2020-T...

THÔNG BÁO Danh sách ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2021 tại Hội đồng ...

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ B2020 do PGS. TS Đỗ Vũ Sơn ...