Đang xử lý.....

Ban chủ nhiệm khoa 

         PGS. TS. Nguyễn Thị Hiền Lan           

Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa

Giảng viên cao cấp

- Phòng A4. 707

- Email: lannth.chem@tnue.edu.vn

- Tel: 02083. 856 853

- Nghiên cứu về Hóa học vô cơ, Hóa học phức chất.

- Giảng dạy: Đại học và Sau Đại học

-   Hướng dẫn nghiên cứu sinh và thạc sĩ.

- Lý lịch khoa học (CV)                                        

 

         PGS. TS. Đỗ Trà Hương          

Phó Bí thư Chi bộ, Phó trưởng khoa

Giảng viên cao cấp

- Phòng A4. 707

- Email: huongdt.chem@tnue.edu.vn 

- Tel: 02083. 856 853

- Nghiên cứu về Hóa lý, Vật liệu mới

- Giảng dạy: Đại học và Sau Đại học

-   Hướng dẫn nghiên cứu sinh và thạc sĩ. 

- Lý lịch khoa học (CV)