Đang xử lý.....

Giới thiệu về các hoạt động hiện nay 

GIỚI THIỆU VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG HIỆN NAY

I. KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC

 ► Xem chi tiết.

II. HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

 1. Đào tạo đại học

      Khoa Hóa học với chương trình đào tạo Cử nhân sư phạm Hóa học luôn được cập nhật các kiến thức mới và hiện đại trong nước và trên thế giới, luôn được đổi mới đáp ứng nhu cầu của xã hội.

   - Loại hình đào tạo:

+ Hệ chính quy: Thời gian đào tạo tập trung 4 năm tại trường, đối tượng là sinh viên tuyển thẳng hoặc trúng tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia.

+ Hệ vừa làm vừa học: học tập trung 2 năm tại tại trường (khóa 1 và 2) và tại các địa phương; đối tượng là các giáo viên hóa học hoặc có liên quan đến hóa học đã có trình độ Cao đẳng. 

 - Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Hóa học ...  Xem chi tiết

 - Bản mô tả chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Hóa học ... Xem chi tiết 

 - Kết quả đào tạo đại học

Đến nay, khoa Hóa học đã đạt được các thành tích đào tạo bậc đại học như sau:

Tham gia đào tạo 51 khoá chính quy và nhiều khoá tại chức, liên thông vừa làm vừa học, học tại trường vàtại các địa phương.

      + Số lượng khoá đào tạo: 53

      + Số lượng khoá đã tốt nghiệp: 49

       + Số lượng sinh viên đã tốt nghiệp:> 6000

  Đại đa số sinh viên tốt nghiệp ra trường đã tìm được việc làm đúng ngành, nghề đào tạo, nhiều sinh trưởng thành qua các vị trí công tác.

 Bên cạnh đó, Khoa Hóa học còn tham gia đào tạo lưu học sinh Lào, đến nay khoa Hóa học đã và đang đào tạo 50 sinh viên Lào.

2. Đào tạo sau đại học

   Song song với nhiệm vụ đào tạo đại học, Khoa Hóa học còn đảm nhiệm chương trình đào cán bộ có trình độ Thạc sĩ ở 3 chuyên ngành: Hóa vô cơHóa hữu cơ và Hóa phân tích. Đến nay, Khoa Hóa học đã đào tạo được 24 khóa với gần 500 cán bộ có trình độ thạc sĩ; đang đào tạo các khóa 25 và 26 với tổng số gần 60 học viên. Khoa Hóa học cũng đã và đang đào tạo 10 học viên của nước bạn Lào.

 Bên cạnh đó, từ năm 2013 Khoa Hóa học còn được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Hóa vô cơ.