Đang xử lý.....

HỘI THẢO KHOA HỌC CHUYÊN ĐỀ KHOA HOÁ HỌC, THÁNG 4 NĂM 2024

21/04/2024 Tin hoạt động
Thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4 năm 2024 và kế hoạch số 419/KH-ĐHSP ngày 04/4/2024 của Ban giám hiệu Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên, sáng ngày 15/4/2024, Khoa Hoá học đã tổ chức Hội thảo Khoa học chuyên đề “Nanocomposite Ce4+ trên nền ZrO2/ZnO - Tổng hợp, tính chất và định hướng ứng dụng quang xúc tác”.
a

HỘI THẢO KHOA HỌC CHUYÊN ĐỀ KHOA HOÁ HỌC, THÁNG 4 NĂM 2024

21/04/2024 | Tin hoạt động
Thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4 năm 2024 và kế hoạch số 419/KH-ĐHSP ngày 04/4/2024 của Ban giám hiệu Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên, sáng ngày 15/4/2024, Khoa Hoá học đã tổ chức Hội thảo Khoa học chuyên đề “Nanocomposite Ce4+ trên nền ZrO2/ZnO - Tổng hợp, tính chất và định hướng ứng dụng quang xúc tác”.
a

HỘI THẢO KHOA HỌC CHUYÊN ĐỀ KHOA HOÁ HỌC, THÁNG 4 NĂM 2024

21/04/2024 | Tin hoạt động
Thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4 năm 2024 và kế hoạch số 419/KH-ĐHSP ngày 04/4/2024 của Ban giám hiệu Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên, sáng ngày 15/4/2024, Khoa Hoá học đã tổ chức Hội thảo Khoa học chuyên đề “Nanocomposite Ce4+ trên nền ZrO2/ZnO - Tổng hợp, tính chất và định hướng ứng dụng quang xúc tác”.
a

HỘI THẢO KHOA HỌC CHUYÊN ĐỀ KHOA HOÁ HỌC, THÁNG 4 NĂM 2024

21/04/2024 | Tin hoạt động
Thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4 năm 2024 và kế hoạch số 419/KH-ĐHSP ngày 04/4/2024 của Ban giám hiệu Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên, sáng ngày 15/4/2024, Khoa Hoá học đã tổ chức Hội thảo Khoa học chuyên đề “Nanocomposite Ce4+ trên nền ZrO2/ZnO - Tổng hợp, tính chất và định hướng ứng dụng quang xúc tác”.
a
Chủ Nhật - 21/04/2024

HỘI THẢO KHOA HỌC CHUYÊN ĐỀ KHOA HOÁ HỌC, THÁNG 4 NĂM 2024

Thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4 năm 2024 và kế hoạch số 419/KH-ĐHSP ngày 04/4/2024 của Ban giám hiệu Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên, sáng ngày 15/4/2024, Khoa Hoá học đã tổ chức Hội thảo Khoa học chuyên đề “Nanocomposite Ce4+ trên nền ZrO2/ZnO - Tổng hợp, tính chất và định hướng ứng dụng quang xúc tác”.
a
Chủ Nhật - 21/04/2024

HỘI THẢO KHOA HỌC CHUYÊN ĐỀ KHOA HOÁ HỌC, THÁNG 4 NĂM 2024

Thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4 năm 2024 và kế hoạch số 419/KH-ĐHSP ngày 04/4/2024 của Ban giám hiệu Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên, sáng ngày 15/4/2024, Khoa Hoá học đã tổ chức Hội thảo Khoa học chuyên đề “Nanocomposite Ce4+ trên nền ZrO2/ZnO - Tổng hợp, tính chất và định hướng ứng dụng quang xúc tác”.
a
Chủ Nhật - 21/04/2024

HỘI THẢO KHOA HỌC CHUYÊN ĐỀ KHOA HOÁ HỌC, THÁNG 4 NĂM 2024

Thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4 năm 2024 và kế hoạch số 419/KH-ĐHSP ngày 04/4/2024 của Ban giám hiệu Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên, sáng ngày 15/4/2024, Khoa Hoá học đã tổ chức Hội thảo Khoa học chuyên đề “Nanocomposite Ce4+ trên nền ZrO2/ZnO - Tổng hợp, tính chất và định hướng ứng dụng quang xúc tác”.
a
Chủ Nhật - 21/04/2024

HỘI THẢO KHOA HỌC CHUYÊN ĐỀ KHOA HOÁ HỌC, THÁNG 4 NĂM 2024

Thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4 năm 2024 và kế hoạch số 419/KH-ĐHSP ngày 04/4/2024 của Ban giám hiệu Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên, sáng ngày 15/4/2024, Khoa Hoá học đã tổ chức Hội thảo Khoa học chuyên đề “Nanocomposite Ce4+ trên nền ZrO2/ZnO - Tổng hợp, tính chất và định hướng ứng dụng quang xúc tác”.

Lịch công tác tuần từ 28/12/2020 - 03/01/2021

Khoa Hóa học thông báo lịch công tác tuần từ 28/12/2020 - 03/01/2021 như sau:

Lịch công tác tuần từ 15 - 21/7/2019

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo lịch công tác tuần từ 15 - 21/7/2019

Lịch công tác tuần từ 8 - 14/7/2019

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo lịch công tác tuần từ 8 - 14/7/2019
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 67
    • Thành viên Thành viên 3
    • Tổng lượt truy cập Tổng 70
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập 744326