Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ 03/10-09/10/2022

Lịch công tác tuần từ 26/9 đến 02/10/2022

Lịch công tác tuần từ 19-25/9/2022

Lịch công tác tuần từ 12-18/9/2022

Lịch công tác tuần từ 5-11/9/2022

Lịch công tác tuần từ 29.8-04.9.2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 22/8/2022 ĐẾN 28/8/2022

Lịch công tác tuần từ 15-21/8/2022

Lịch công tác tuần từ ngày 08-14/8/2022

Lịch công tác tuần từ ngày 01-07/8/2022

Lịch công tác tuần từ ngày 25-31/7/2022

Lịch công tác tuần từ 18-24/7/2022

Lịch công tác tuần từ ngày 11-17/7/2022

Lịch công tác tuần từ ngày 04-10/7/2022

Lịch công tác tuần từ ngày 27/6/2022-03/7/2022