Đang xử lý.....

Khoa Hóa học - Trường ĐHSP Thái Nguyên là cơ sở Đào tạo và NCKH hiện đại bậc nhất miền núi phía Bắc, Việt Nam

Khoa Hóa học - Trường ĐHSP Thái Nguyên là cơ sở Đào tạo và NCKH hiện đại bậc nhất miền núi phía Bắc, Việt Nam. Trải qua 54 năm xây dựng và phát triển, Khoa Hóa học được nhà trường quan tâm đầu tư nhiều Phòng thí nghiệm, giảng đường, thư viện hiện đại phục vụ đào tạo Đại học, Sau đại học và nghiên cứu khoa học (Chi tiết tại video)

Bế mạc đánh giá chương trình Cử nhân Sư phạm Hóa học theo chuẩn quốc tế AUN-QA

Sáng ngày 05/3/2021, sau 5 ngày làm việc nghiêm túc và chuyên nghiệp, các đánh giá viên đến từ Mạng lưới Đảm bảo chất lượng các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA) đã kết thúc đợt đánh giá trực tuyến ở cấp độ chương trình đào tạo lần thứ 202 đối với chương Cử nhân Sư phạm Hóa học của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Cựu sinh viên thành đạt của Khoa Hóa học (từ Khóa 1 đến Khóa 40)

Năm 1966, đất nước trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ rất khốc liệt, miền Bắc vừa hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ nhất xây dựng chủ nghĩa xã hội, trong hoàn cảnh đầy cam go và thử thách ấy, tại huyện Đại Từ - một vùng chiến khu xưa của tỉnh Thái Nguyên, Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc được thành lập. Sự ra đời của một trường Đại học Sư phạm có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với sự nghiệp giáo dục – đào tạo cũng như công cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Trường có 7 khoa trong đó có khoa Hóa học. Từ ngày đầu thành lập, cán bộ và sinh viên của Khoa Hóa học luôn cố gắng vượt bậc, lớp lớp thế hệ sinh viên lần lượt trưởng thành, nhiều cựu sinh viên đã trưởng thành vượt bậc, được Đảng và nhà nước tin tưởng giao phó nhiều nhiệm vụ lãnh đạo quan trọng ở các cấp, ngành.

Thông báo Tuyển sinh đào tạo cấp bằng đại học thứ 2 trình độ đại học năm 2020

Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN thông báo Tuyển sinh đào tạo cấp bằng đại học thứ 2 trình độ đại học năm 2020