Đang xử lý.....

Giới thiệu về khoa 

KHOA HÓA

1. Địa chỉ liên hệ

 Địa chỉ: Trường Đại học Sư phạm, Số 20- Đường lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên.

 Điện thoại: 0208.3856853

 E-mail: khoahoa@dhsptn.edu.vn

 

 

2. Vị trí việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp

     Người học sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhiệm nhiều vị trí việc làm, cụ thể như sau:

- Giáo viên giảng dạy môn hóa học ở các trường Phổ thông, Cao đẳng, Đại học và trung tâm bồi dưỡng thường xuyên.

- Cán bộ nghiên cứu làm việc tại các trung tâm và viện nghiên cứu (Viện Hóa học, Trung tâm kiểm nghiệm,….).

- Cán bộ khoa học tại các Sở ban ngành (Sở Khoa học & Công nghệ, Sở Tài Nguyên môi trường,….).

- Cán bộ làm việc tại các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp liên quan đến hóa học (sản xuất dược phẩm, thực phẩm, sản xuất xi măng, vật liệu,…..).

- Cán bộ làm việc trong quân đội, công an,… ở một số vị trí liên quan đến hóa học.

3. Đội ngũ cán bộ

   Khoa Hóa học tự hào với đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu khoa học, đã và đang đảm nhiệm công tác đào tạo cử nhân sư phạm, thạc sĩ và tiến sĩ.

Đến nay, tổng số cán bộ viên chức của Khoa là 28 người, trong đó có 26 cán bộ có trình độ từ thạc sĩ trở lên.

Đội ngũ giảng viên gồm 21 giảng viên cơ hữu và 2 giảng viên kiêm nhiệm, trong đó:

 - 08 giảng viên có học hàm Phó giáo sư, học vị tiến sĩ.

 - 12 giảng viên có học vị tiến sĩ.

 - 08 giảng viên có học vị thạc sĩ (02 giảng viên đang làm Nghiên cứu sinh).

 

Tập thể cán bộ Khoa Hóa học năm học 2016-2017

 

4. Công tác nghiên cứu khoa học

Khoa Hóa học là một trong những khoa đi đầu của Nhà trường trong công tác nghiên cứu khoa học (NCKH), đặc biệt là giai đoạn từ năm 1996 đến nay. Số các bài báo khoa học năm sau nhiều hơn năm trước,  có khoảng 50 công trình/năm được đăng tải ở các tạp chí Quốc gia và Quốc tế. Hàng năm, các cán bộ giảng dạy đều có báo cáo khoa học tham dự các hội nghị khoa học cấp quốc gia và quốc tế. Có khoảng 3-5 đề tài cấp Bộ, nafosted và Đại học được triển khai mỗi năm học. Các đề tài khi nghiệm thu đều được đánh giá tốt, có giá trị thực tiễn và khoa học cao.

   Kết quả nghiên cứu khoa học

Từ năm 1996 đến nay, cán bộ và sinh viên Khoa Hóa học đã đạt được các kết quả NCKH như sau:

- Đề tài cấp Bộ: 20

- Đề tài cấp tỉnh: 02

- Đề tài cấp đại học: 36

- Đề tài NCKH của sinh viên: > 2000

- Báo Quốc tế: 38 bài

- Báo Trung ương: trên 1000 bài

- Báo Khoa học và Công nghệ của Đại học Thái Nguyên: > 100 bài

- Khen thưởng: 01 giải nhì, 15 công trình đạt giải ba và khuyến khích cuộc thi tài năng khoa học trẻ cấp Bộ và 20 giải cấp trường.

+ Sinh viên khoa Hóa học tham gia cuộc thi olympic hóa học sinh viên toàn quốc: 01 giải nhì, 05 giải ba và nhiều giải khuyến khích.

   Các hướng nghiên cứu khoa học

  - Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng của phức chất.

  - Nghiên cứu chế tạo vật liệu mới định hướng ứng dụng xử lý môi trường, làm xúc tác,….

  - Nghiên cứu các phương pháp đánh giá thành phần và hàm lượng các hợp chất hóa học trong thực phẩm, dược phẩm, ...

  - Nghiên tổng hợp hợp chất hữu cơ có hoạt tính mạnh như: chống ung thư, chống lão hóa,….

  - Nghiên cứu hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học trong động thực vật để ứng dụng trong đời sống, trong y dược,….

  - Nghiên cứu phân tích, xác định lượng vết các chất trong các đối tượng….

  - Nghiên cứu các quy trình công nghệ sản xuất phân bón, dược liệu,....

  - Nghiên cứu về đổi mới phương pháp dạy học hóa học ở trường phổ thông.