Đang xử lý.....

Thông báo Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nướ...

Thông báo Danh sách tân sinh viên K57 đã nộp tiền vào tài khoản của Trường (khoản tiền tạm thu đầu n...

Quyết định Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia kì thi "Đánh giá năng lực tiếng Việt t...

Đón tiếp tân sinh viên khóa 57

ĐỀ ÁN TỔ CHỨC THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG VIỆT CẤP CHỨNG CHỈ THEO KHUNG NĂNG LỰC TIẾNG VIỆT DÙNG CHO...

Công nhận điểm trúng tuyển đại học chính quy tại Trường Đại học Sư phạm năm 2022

Lệ phí ký túc xá; Tiền sử dụng điện, nước sinh hoạt đối với người học ở ký túc xá Trường Đại học Sư ...

Thông báo Về việc tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho n...

Thu học phí các lớp liên thông vừa làm vừa học, học tại Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN đợt 2 năm 2022

Tài liệu phục vụ Tuần sinh hoạt chính trị năm 2022

Phê duyệt kế hoạch công tác Đoàn, Hội và công tác sinh viên năm học 2022-2023

Góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy định mức thu học phí từ năm học 2022-2023 của Trường THPT Thái...

Góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy định mức thu học phí từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-202...

Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" năm học 2022 - 2023

Hỗ trợ công bố Sở hữu trí tuệ năm 2022 và bổ sung thời gian tiếp nhận hồ sơ công bố bài bào khoa học...