Đang xử lý.....

Lịch sử phát triển 

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

         Năm 1966, đất nước trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ rất khốc liệt, miền Bắc vừa hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ nhất xây dựng chủ nghĩa xã hội, trong hoàn cảnh đầy cam go và thử thách ấy, tại huyện Đại Từ - một vùng chiến khu xưa của tỉnh Thái Nguyên, Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc được thành lập. Sự ra đời của một trường Đại học Sư phạm có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với sự nghiệp giáo dục – đào tạo cũng như công cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Trường có 7 khoa trong đó có khoa Hóa học.

        Từ ngày đầu thành lập, cán bộ giáo viên của Khoa Hóa học luôn cố gắng vượt bậc, vượt qua mọi khó khăn gian khổ của thời kỳ chiến tranh đã có hàng trăm cán bộ, giảng viên lên đường nhập ngũ chiến đấu ở các mặt trận. Khi chiến tranh kết thúc, nhiều cựu chiến binh trở về nhập học tại khoa (1976-1978). Sau khi thống nhất đất nước, Khoa Hóa học là một trong những khoa đi đầu trong hoạt động đào tạo và bồi dưỡng của Nhà trường. Lớp lớp thế hệ sinh viên lần lượt trưởng thành, nhiều cựu sinh viên đã trưởng thành vượt bậc, được Đảng và nhà nước tin tưởng giao phó nhiều nhiệm vụ lãnh đạo quan trọng ở các cấp, ngành.

        Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, Khoa Hóa học ngày một lớn mạnh. Cùng với nhiệm vụ đào tạo giáo viên có trình độ Đại học, Khoa đã và đang đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ thuộc lĩnh vực Hóa học. Bên cạnh đó, Khoa đã đạt được nhiều thành tựu lớn trong công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Thái Nguyên và cả nước.

        55 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhờ sự quan tâm sâu sát của các cấp lãnh đạo, đặc biệt nhờ sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của các thế hệ thầy trò Khoa Hóa học, Khoa Hóa học đã góp phần quan trọng vào quá trình phát triển không ngừng của Nhà trường trong thời kỳ đổi mới.

CÁC NHÀ GIÁO GIỮ CƯƠNG VỊ TRƯỞNG KHOA QUA CÁC THỜI KỲ

Description: C:\Users\NaturalP\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Untitled-1.jpg

Description: C:\Users\NaturalP\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Untitled-1.jpg

Description: C:\Users\NaturalP\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Untitled-1.jpg

Nhà giáo Ma Văn Trường

(1966-1979)

PGS.TS. Đào Văn Chung

(1979-1984 và 1990-1996)

PGS.TS. Phạm Văn Thỉnh

(1984– 1990)

Description: C:\Users\NaturalP\Downloads\IMG_4442 copy.jpg

Description: http://dhsptn.edu.vn/uploads/le-huu-thieng.png

   

PGS.TS. Phùng Quốc Việt

(1997-2005)

                 PGS.TS. Lê Hữu Thiềng                  

(2005 -2013)

  PGS.TS. Nguyễn Thị Hiền Lan

(2013-nay)